onze identiteit is veranderlijk

Onze identiteit is geen vaststaand gegeven, het is onbestendig. Voor je het weet denk je anders over een bepaald aspect van jezelf of de wereld, heb je een andere rol of taak aangenomen of een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Je ontwikkelt je continu, waardoor je jezelf opnieuw definieert. Wat mij momenteel kenmerkt of boeit: 

#mens
#partner
#vader
#coach
#adviseur

#bewust
#doortastend
#creatief
#autodidact
#direct

#flexibel
#vriendelijk
#veelzijdig
#communicator
#ondernemer

#verbinder
#sportief
#wielrennen
#hiken
#litterati

Ik kijk er naar uit je te ont-moeten!

Missie

Mensen en organisaties laten ontwikkelen door bewustwording

Visie

Als ik iets in mijn leven wil veranderen, is bewustwording nodig. Het verkrijgen van inzicht in een 'probleem' of situatie maakt dat ik verander. Daardoor zie en ervaar ik de wereld om mij heen vervolgens anders. De werkelijke verandering vindt dus altijd plaats in mij. Het uitgangspunt in de coaching en advisering is voor mij dan ook altijd ontwikkeling door bewustwording. Jouw wereld zal veranderen, omdat jij verandert...

Waarden